NEWSLETTER

Zapisz się na nasz newsletterLOGOWANIEGOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Mapa nazwiska Kotowski Drukuj Email

Poniższe zestawienie sporządzono dzięki serwisom: http://www.genpol.com oraz http://www.herby.com.pl.  

Kotowski - rozmieszczenie w Polsce na początku lat 90-tych


Legenda: Im bardziej zielono tym więcej Kotowskich Cool

Razem 7157 osób w 49 województwach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób
1 warszawskie 833
2 łomżyńskie 735
3 gdańskie 447
4 suwalskie 372
5 lubelskie 353
6 bydgoskie 328
7 katowickie 242
8 siedleckie 225
9 ostrołęckie 221
10 włocławskie 215
11 toruńskie 203
12 elbląskie 180
13 wrocławskie 172
14 olsztyńskie 162
15 zielonogórskie 154
16 pilskie 137
17 radomskie 133
18 łódzkie 132
19 koszalińskie 123
20 białostockie 121
21 poznańskie 114
22 jeleniogórskie 101
23 kaliskie 99
24 chełmskie 98
25 szczecińskie 93
26 zamojskie 91
27 wałbrzyskie 90
28 kieleckie 84
29 częstochowskie 81
30 słupskie 81
31 gorzowskie 80
32 krakowskie 79
33 opolskie 68
34 białopodlaskie 63
35 legnickie 57
36 tarnobrzeskie 56
37 sieradzkie 49
38 bielskie 38
39 skierniewickie 35
40 rzeszowskie 31
41 leszczyńskie 29
42 przemyskie 28
43 konińskie 27
44 ciechanowskie 25
45 piotrkowskie 25
46 płockie 20
47 nowosądeckie 11
48 krośnieńskie 9
49 tarnowskie 7
  RAZEM 7157


Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób
1 białopodlaskie 63
2 białostockie 121
3 bielskie 38
4 bydgoskie 328
5 chełmskie 98
6 ciechanowskie 25
7 częstochowskie 81
8 elbląskie 180
9 gdańskie 447
10 gorzowskie 80
11 jeleniogórskie 101
12 kaliskie 99
13 katowickie 242
14 kieleckie 84
15 konińskie 27
16 koszalińskie 123
17 krakowskie 79
18 krośnieńskie 9
19 legnickie 57
20 leszczyńskie 29
21 lubelskie 353
22 łomżyńskie 735
23 łódzkie 132
24 nowosądeckie 11
25 olsztyńskie 162
26 opolskie 68
27 ostrołęckie 221
28 pilskie 137
29 piotrkowskie 25
30 płockie 20
31 poznańskie 114
32 przemyskie 28
33 radomskie 133
34 rzeszowskie 31
35 siedleckie 225
36 sieradzkie 49
37 skierniewickie 35
38 słupskie 81
39 suwalskie 372
40 szczecińskie 93
41 tarnobrzeskie 56
42 tarnowskie 7
43 toruńskie 203
44 wałbrzyskie 90
45 warszawskie 833
46 włocławskie 215
47 wrocławskie 172
48 zamojskie 91
49 zielonogórskie 154
  RAZEM 7157


Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
Możesz je pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku